Угода користувача

Умови обробки персональних даних

Залишаючи свої дані на сайті stepanova.gallery шляхом заповнення полів on-line форм, Ви (Заявник) підтверджуєте та визнаєте, що прочитали викладені нижче умови обробки Ваших даних, що вказуються Вами у полях on-line форм та висловлюєте згоду з такими умовами без застережень та обмежень.

Під персональними даними мається на увазі інформація, що відноситься до суб'єкта персональних даних, зокрема прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, адреса, контактні реквізити (телефон, адреса електронної пошти), сімейне, майнове становище та інші дані, що належать Закону України про захист персональних даних .

Направлення інформації через сайт stepanova.gallery означає Вашу згоду на передачу третім особам (партнерам сайту stepanova.gallery) та обробку наданих персональних даних в обсязі, в якому вони були представлені stepanova.gallery, у порядку та на умовах, визначених законом «Законом України про захист персональних даних» у будь-який спосіб: ручним або з використанням технічних засобів.

Метою обробки персональних даних є надання послуг Заявнику, а також інформування про послуги, що надаються засобами телефонного зв'язку або електронної пошти адміністрацією сайту stepanova.gallery та його партнерами.

Зазначена згода діє безстроково з моменту надання даних і може бути відкликана Заявником шляхом подання заяви електронною поштою, після чого персональні дані будуть знищені в строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати надходження такої заяви.

Користувача угода

Про Угоду користувача

Ця Угода набуває чинності після натискання кнопки РЕЄСТРАЦІЯ на формі реєстрації нового користувача та діє весь час використання Користувачем Ресурсу або форми подання заявки на безкоштовний урок.

Угода користувача може бути змінена Адміністрацією без будь-якого повідомлення Користувачів. Нова версія Угоди набуває чинності після закінчення 3 (трьох) днів з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

Умови обмеження відповідальності

Користувач прямо погоджується з тим, що використовує ресурс на власний ризик.

Зміст та безпека матеріалів, розміщених на Ресурсі, не можуть бути проконтрольовані Адміністрацією Ресурсу, тому остання не несе відповідальності:

  за зміст матеріалів, отриманих Користувачем в результаті використання Ресурсу, їх можлива невідповідність чинному законодавству або образливий характер;
    за наслідки застосування, використання чи невикористання отриманої інформації;
    за можливу невідповідність результатів, отриманих під час використання Ресурсу, очікуванням Користувача;
    за будь-які пошкодження обладнання або програмного забезпечення Користувача, що виникли внаслідок використання Ресурсу;
    за відсутність можливості використання ресурсу з будь-яких причин;
    за наслідки, які може спричинити поширення нелегальних чи неліцензійних матеріалів, і навіть інших товарів та інформації, які зачіпають права третіх осіб.

За жодних обставин Ресурс не несе перед Користувачем або третіми особами відповідальності за збитки, збитки або витрати, що виникли у зв'язку з цим Ресурсом, його використанням або неможливістю використання, включаючи втрачений або недоотриманий прибуток.

Користувач зобов'язується не передавати іншим особам свої персональні дані, отримані при реєстрації (логін та пароль) для входу/ідентифікації на Ресурс і несе повну відповідальність за втрату, пропажу, зникнення або передачу іншими способами персональних даних, а також за наслідки пов'язані з цим діянням.

Адміністрація Ресурсу не несе відповідальності за дії третіх осіб, які користувалися персональними даними Користувача.

Адміністрація Ресурсу не несе жодних зобов'язань щодо забезпечення конфіденційності щодо інформації, що надається його Користувачам, хоча вживає всіх можливих заходів до цього.

Користувач погоджується, що його контактні дані, зазначені в процесі реєстрації та/або у профілі, можуть бути використані Ресурсом для надсилання службових повідомлень (підтвердження реєстрації, відновлення пароля, результати модерації), для оповіщення Користувача про коментарі інших користувачів, а також події його профілі.

Обмеження на використання Ресурсу Користувачем

При використанні даного Ресурсу Користувач не має права і погоджується з цим:

    розміщувати екстремістські матеріали та файли, зміст яких спрямований на розпалювання міжнаціональної ворожнечі;
    надсилати на адреси електронної пошти, вказані на Ресурсі, несанкціоновані поштові повідомлення рекламного типу (junk mail, spam);
    копіювати та використовувати в комерційних цілях будь-яку інформацію, одержувану за допомогою цього Ресурсу, що порушує права інших Користувачів або може завдати їм прямий матеріальний чи моральний збиток;
    видавати себе за іншу людину або за представника організації та/або спільноти без достатніх прав на те, у тому числі за співробітників Адміністрації, за власника Ресурсу.

Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати та не копіювати, не продавати і не перепродувати, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини Ресурсу, використання служб або доступ до них, крім тих випадків, коли такий дозвіл надано Користувачеві Адміністрацією Ресурсу.

Адміністрація Ресурсу не несе жодної відповідальності, за жодними договорами між Користувачем та третіми особами.

Користувач має право розірвати відносини з Ресурсом та відмовитися від використання його сервісів, скориставшись спеціальним інтерфейсом відповідно до інструкції. При цьому дані Користувача будуть видалені, доступ до сервісів буде заблоковано, а ім'я користувача буде вільним відразу після його видалення.

Гарантії працездатності

Доступ до Ресурсу надаються за принципом «як є» («as is») без будь-яких гарантій, як прямих, так і непрямих.

Зокрема, Адміністрація Ресурсу не гарантує працездатність як Ресурсу та його окремих розділів, так і працездатність та достовірність посилань, розміщених на ньому його Користувачами.

Ресурс не несе відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, що відбулися через: використання або неможливість використання служби; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача.

Права Адміністрації Ресурсу


Адміністрація Ресурсу має право відмовити у доступі до Ресурсу будь-якому Користувачеві або групі Користувачів без пояснення причин своїх дій та попереднього повідомлення.

Адміністрація Ресурсу має право змінювати, видаляти або блокувати викладені файли та інші дані, розміщені Користувачами на Ресурсі без попереднього повідомлення та пояснення причин своїх дій.

Відповідальність сторін

Користувач погоджується з тим, що всі можливі суперечки щодо цієї угоди вирішуватимуться за нормами українського права.

Ресурс не встановлює з користувачами агентських відносин, відносин товариства, відносин із спільної діяльності, відносин особистого найму, а також якихось інших відносин, прямо не описаних у угоді користувача.

Згода з Угодою користувача


Якщо Користувач не погоджується з усіма вищезазначеними умовами, він не має права відвідувати Ресурс як в цілому, так і будь-яку його частину, крім сторінки з Угодою Користувача, отримувати та/або використовувати вміст цього Ресурсу будь-якими іншими способами як в цілому так і в будь-якій його частини.

Замовити картину